• English
  • ภาษาไทย

เด็กแบบไหนเรียกสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น คือความผิดปกติกของการเจริญเติบโตของระบบประสาทที่ส่งผลถึงการอยู่ในสังคม เด็กสมาธิสั้นทำให้การใช้ชีวิตในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันกับเพื่อนยากยิ่งขึ้นเพราะหลายอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เด็กทุกคนจะแสดงอาการบางส่วนออกมา

ด้านการขาดสมาธิจดจ่อตั้งใจ

  • ไม่ตั้งใจฟัง ไม่สนใจในขณะที่มีคนพูดด้วย ไม่ทำอะไรไปตามขั้นตอน ชอบทำอะไรง่าย ๆ รวบรัดไม่ชอบทำอะไรเป็นเวลานาน ๆ มักเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทน ไม่ชอบเรียนรู้เรื่องที่ต้องใช้เวลา เช่น การอ่านเรื่องยาว ๆ
  • การเรียน หลีกเลี่ยงและไม่ชอบงานที่ต้องใช้ความพยายามมาก ๆ อย่างการทำการบ้าน การเขียนรายงานหรือเรียงความมีปัญหากับการทำงานตามกำหนด หรือการเล่น กิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องทำตามกฎระเบียบหรือกรอบคำสั่ง

ด้านการตื่นตัว อยู่ไม่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น

  • พูดมาก พูดไม่หยุดนั่งนิ่งอยู่กับที่นาน ๆ ไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและว่องไว เคลื่อนไหวรวดเร็ว ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีปัญหาเกี่ยวกับการรอ ไม่ชอบการรอคอยลุกออกจากที่นั่งบ่อย ๆ ในสถานการณ์ที่ควรนั่ง เช่น ขณะชั้นกำลังอยู่ในเรียน ขณะอยู่ที่ทำงาน

สาเหตุของสมาธิสั้น

ในปัจจุบัน สาเหตูที่ทำให้เด็กสมาธิสั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม  โครงสร้างสมอง สภาพแวดล้อม ส่วนการดูโทรศัพท์หรือโทรทัศน์และการเล่นเกมจะทำให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นนั้นยังไม่มีการยืนยันนที่แน่ชัดในปัจจุบันถ้าสงใสว่าบุตรเป็นโรคสมาธิสั้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

หากลูกของคุณมีความเสี่ยงหรือเป็นเด็กสมาธิสั้นลองพาลูกมาลงเรียนที่ สถาบัน BrainFit Studio เพราะเรามีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมาธิของลูกคุณให้ดีขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นโดยเฉพาะ หลังจากเรียนไปได้สักระยะนึงแล้ว คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ดีของลูกคุณ