• English
  • ภาษาไทย

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะกับลูกคุณ

เมื่อเข้าสู่วัยการเรียนรู้ การเลือกโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พ่อแม่มักกังวลใจ ซึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติมากมาย แต่จะมีวิธีการเลือกโรงเรียนอย่างไรบ้าง เพื่อให้ลูกของคุณได้รับความรู้อย่างเต็มที่และมีความสุขในการเรียน วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ

1.วางเป้าหมายของลูกใว้เป็นอันดับแรก
คุณพ่อคุณแม่ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับลูก เตรียมความพร้อมให้กับลูกของคุณ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พ่อแม่คาดหวังไว้ อยากให้ลูกเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรเลือกระบบการศึกษาที่สามารถปูพื้นฐานอนาคตให้กับลูกคุณได้

2.ด้านการเงิน
ในเมื่อเลือกที่จะให้ลูกของคุณเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเรียนก็สูงมากเช่นกัน หลายครอบครัวที่มีฐานะ มีทุนทรัพย์ในด้านการเงินพร้อมจ่ายเพื่อให้ลูกของได้รับความรู้อย่างเต็มที่อาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้

3.อุปกรณ์การเรียนการสอน
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ความพร้อมในสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมในการเรียนรู้ ในเมื่อผู้ปกครองได้ตัดสินใจให้ลูกเรียน รร นานาชาติแล้ว อุปกรณ์การเรียนจึงต้องมีความทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้เข้ากับเด็กสมัยใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้ลูกของคุณได้อย่างเต็มที่

4.สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ผู้ปกครองควรไปสำรวจโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ บรรยากาศโดยรอบโรงเรียน การเรียนการสอน ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามหญ้า สวนหย่อม เพื่อให้ลูกของคุณได้รับอากาศที่ดีและมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น

5.ระยะทางในการเดินทาง
ผู้ปกครองควรพิจารณาว่าโรงเรียนที่คุณเลือกนั้นสะดวกในการไปรับไปส่งลูกของคุณหรือไม่ อาจจะเลือกโรงเรียนที่เดินทางได้สะดวกใกล้ที่ทำงานหรือที่บ้าน เพื่อไปรับไปส่งลูกของคุณได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินได้อีกด้วย

ท้ายนี้เราหวังว่า ผู้ปกครองทุกท่านจะได้รับความรู้และเป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับลูกของคุณ สิ่งที่สำคัญที่อยากให้พ่อแม่นึกถึงคือความสุขของลูก เมื่อลูกของคุณมีความสุขในการเรียนจะส่งผลให้ลูกของคุณมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School